Đến thăm Iran hiếu khách

Lưỡng Hà là vùng đất giữa hai con sông Tigre và Euphrate. Đây là vùng đất nổi tiếng của màu mỡ, phì nhiêu, thuận...