Lễ này nên đi đâu chơi?

Mùa lễ năm nay giỗ tổ Hùng Vương kéo dài ba ngày, nhu cầu đi du lịch, vui chơi Hà Nội người tăng lên....