Cẩm nang du lịch Hàng Châu

người Trung Quốc cổ đại có một câu nói: "Ở trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Châu và Hàng Châu". Hàng...