Nhà tưởng niệm Lincoln

Đài tưởng niệm Lincoln là một trong những nơi hàng đầu tại Mỹ và thu hút hàng triệu du khách Mỹ và khách nước...